· 

AKHIL & LALITHA

Some pictures taken from Akhil & Lalitha's wedding's photo documentary

 Trivandrum, Kerala, India,

Dec 2019

Copyright Manon Thore / Nothorma